משא ומתן מנצח

אסטרטגיות וכלים למיקסום תוצאות המו"מ

ההרצאה מלמדת וממחישה באופן ייחודי כלים וטכניקות פרקטיות להצלחה בסוגים שונים של משאים ומתנים עסקיים, תוך הדגמתם מניסיונו רב השנים של מסינגר בניהול משאים ומתנים בעסקיו השונים ברחבי העולם.

  דוא"ל: [email protected]